Cemal Kutay – Tarihte Türkler Araplar

e-kitap indir
Tarihte Türkler Araplar: Hilafet Meselesi Kitap Kapağı Tarihte Türkler Araplar: Hilafet Meselesi
Cemal Kutay
Aksoy Yayıncılık
232

Cemal Kutay ülkemizin önde gelen tarihçilerinden biridir. 1909 Konya doğumlu Cemal Kutay, altmış yedi yıl aralıksız emek vererek, tam 174 kitap yazmıştır. Bu eserler ve defalarca yapılan baskıları, bir dünya rekoru sayılabilir. Kitapları arasında yer alan, yirmi ciltlik 12.208 sayfa ile Mutlakiyet Meşrutiyet Cumhuriyet devirlerini ele alan "Türkiye İstiklal ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi" adlı kitabı, bu konuda hazırlanmış en kapsamlı eserdir. Cemal Kutay'ın kitapları yazıldığı zamandan günümüze kadar defalarca baskı yapmıştır. Kitapları hemen tükendiği için tüm aramalara rağmen mevcutları bulunamamaktadır. Aksoy Yayıncılık Show Kitap "Tarih Dizisi" içerisinde Cemal Kutay'ın eserlerini okurlarına sırasıyla sunacaktır.Tarihin akla gelebilecek tüm konularını kapsayan bağımsız bir kitaplık niteliğindeki bu eserler, Cemal Kutay'ın yazarlık yolunu gözler önüne seriyor. Bu yolculuk, bir anlamda Türklerin tarihine de ayna tutuyor... Dizide yer alan kitaplar, yazarın tarihsel gelişimleri takip eden bilgi ve düşüncelerini, "yalın - sıcak- çekici" üslubuyla yoğurduğu eserlerin genişletilmiş baskılarıdır. "Tarihte Türkler Araplar", Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yılı aşkın devrinde, Türk - Arap ilişkilerinin ibret verici olaylarını ortaya koyuyor. Cemal Kutay, etkileri bugün de çehre değiştirmiş, ancak asıl değerinden bir şey kaybetmeden devam eden ilişkilere, tarih sahnesinde hak ettikleri "rolü" veriyor. Aslında, bu bir resmi geçittir... Kitap,"Hilafet" meselesi gibi uç bir siyasi akımın sloganı olma yoluna itilen "Halifelik" müesssesinin gerçek varlığını gözler önüne seriyor. Bugün ülkemizi çevreleyen sınıların asgari yarısını kucaklayan bir başka âlem ile ilişkilerimizi inceliyor.

e-kitap indir

Cemal Kutay – Türkçe İbadet

e-kitap indir
Türkçe İbadet Kitap Kapağı Türkçe İbadet
Cemal Kutay
Aksoy Yayıncılık
399

1909 Konya doğumluyum.
Tarih yazarlarının kıdemlisiyim. Arasız altmış yedi yıl emekle, bir dünya rekoru sayılan yüz yetmiş bir eser verdim.
Elinizdeki mevzumuz, ATATÜRK'ün beraberinde götürdüğü hasret "Türkçe İbadet"tir. Klasik ilâhiyatçı olmayı, konuyu kucaklamanın şartı saymadım. Tam aksine görebilme-düşünebilme-ele alabilme- hükme ulaşabilmenin temeli cesaretin; hür tarih düşüncesinin nimeti olacağına inandım, denedim. Hükmü son satır'da sîzler vereceksiniz.
Bir ümidim de şudur: 1918 Birinci Dünya Harbi galiplerinin Versay düzeniyle emperyalist egemenliklerine tutsak yaptıkları bir bölüm esir milletler, Türk kurtuluş mücadelesi zaferiyle nasıl özgürlük yolu buldularsa, insanımızı ana diliyle kulluk hakkına kavuşturma emeğimizde de, bugün bizim olduğumuz gibi bu haktan yoksun yüzmilyonlarca dünya insanını hürriyetlerin en kutsalına; ana dilleriyle kulluk haklarına yol göstermiş olacağız.
Böylelikle ATATÜRK'ün yüce adı rahmet ve minnetle bir daha anılacaktır. Hâkimiyeti Milliye'sinden günümüze erişebilmiş son kalem olarak muhteşem hedefe karınca katkısıyla mutluyum.
Tarih ortadadır.
Yüzyıllar boyunca ümidlerimizin dalında kurumasının asıl sebebi, başka bir dille ibadet zorunluğumuzdu.
Madde/manâda her türlü sömürü;
Açıklanamayacak her ard niyet;
Her yapıda emperyalizm girişimi;
Dönmüş dolaşmış bu baskı aracının kılıflarına ustalıkla bürünmüştür.
1417 yıl
YETER demenin günü gelmemiş midir? Açıklamalar-isbatlar-belgeler elimizdedir.
Show Kitap Türkiye'nin gündemini belirleyen "Türkçe İbadet" kitabını okurlarına sunmaktan kıvanç duyar. Türkçe İbadet'! hepinizin ilgiyle okuyacağınıza inanıyoruz.

e-kitap indir

Cemal Kutay – Cumhuriyetin Manevi Mimarları

e-kitap indir
Cumhuriyetin Manevi Mimarları Kitap Kapağı Cumhuriyetin Manevi Mimarları
Cemal Kutay
Abm Yayınevi
480

Emperyalist devletler Mondros Antlaşması ile birlikte yüzyıllarca 'Hasta Adam' teşhisini koyduğu bir zamanların en yüce devleti olan Osmanlı İmparatorluğu'nun mirası üzerinde anlaşmışlardı. Aklın ve mantığın benimseyebileceği hiçbir kurtuluş ümidi kalmamıştı. Bu kuru mantığın karşısına yalnızca bir mucize gerekiyordu.

Devletin varını-yoğunu ortaya koyarak giriştiği çetin bir harbin dört yıl gibi uzun sürmüş çarkları arasında tüm imkanlarını yitirdiği anda istiklal ve haysiyetin öncüleri kimler olmuştur. Halkın güven kaynağını kimler temsil etmiştir. Kuva-yıMilliye'ye ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna gerçek anlamda destek veren; köylüsü, kentlisi ile sokaktaki adamın gözlerinin içine bakarak haysiyet ve ümit aradığı kişiler kimlerdir. Bunlar hangi meslek ve özelliğin sahibidirler.

Kurtuluş Savaşı zaferinin manevi erleri… Destan onlarındı…

Ordumuz ve cümlemiz bu 'manevi mürşitler'le her zaman iftihar edebilir. Bu muhteşem hakikat günümüzde dahi bilinmeyen büyük gerçeğe doğru teşhisi koymaktadır.

Türk ferdi, din adamının hayat ve himmetlerini sadece gönülden ve sessizce tasdik eder, hayranlık duyar, maddi ve görünür hiçbir tescile bağlamaz. İşte kitabımızın kahramanı olan Türk din adamları Müslüman Türk'ün emsalsiz nasibi olmuştur.

Kıdemli tarihçimiz Cemal Kutay'ın eşsiz arşivinden Cumhuriyetin Manevi Mimarları kitabını okurlarımıza sunmaktan onur duyuyoruz.

e-kitap indir

Cemal Kutay – Atatürk Olmasaydı?

e-kitap indir
Atatürk Olmasaydı? Kitap Kapağı Atatürk Olmasaydı?
Cemal Kutay
Abm Yayınevi
198

Aramızdan ayrılışının 75. yılında abm Yayınevinin okurlarına armağanı.

Soru ve cevaplarla hazırlanan kitap, çeşitli zaman ve mekanlarda onun tutumuyla oluşan olaylardan, söylediklerinden, nüktelerinden, fıkralarından, eleştirilerinden, arayışlarından bir demet sunuyor. Bunlara göz attıktan sonra onu daha yakından tanıyacak, kavrayacak ve anlayacaksınız. Hatta zaman zaman aynı insan kafasında bu kadar çeşitli, farklı, birbiriyle karşıt gibi gelen düşüncelerin yer aldığına şaşıracaksınız. Mustafa Kemal hepsi hepsi 57 yıl yaşadı. Sanki kendisi dünyamızı bırakıp gittikten sonra kişiliği üzerinde bu soruların sürüp gideceğini kavramışçasına günlük yaşantısına sığdırdığı farklı düşünce ve tutumlarıyla bunlara cevap vermek istemişti.

Cemal Kutay Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerini, Atatürk'ün fikri oluşumlarını nasıl ve hangi olayların sonucu sağladığını, uygulama alanına soktuğunu, dünya üzerinde yaşadığımız kıtaların buluştuğu hassas bölgelerin nasıl oluştuğunu ve nasıl olabileceğini sorulu-cevaplı diyalog içinde tespit ediyor.

Gerçek anlamda belgesel nitelik taşıyan bu eseri herkesin okuması gerektiğine inanıyor, okurlarımıza sunmaktan abm Yayınevimiz adına mutluluk duyuyoruz.

e-kitap indir